การประชุมคณะทำงานเตรียมการ 5G ด้านคลื่นความถี่และมาตรฐาน ครั้งที่ 1/2561

Download

  • เอกสารประกอบการประชุม-ครั้งที่-1-61-Complete.pdf
  • รายงานการประชุมคณะทำงานเตรียมการ-5G-ด้านเทคนิค-ครั้งที่-1-2561.pdf

Create by  -   (7/24/2018 10:37:49 AM)