กสทช. และผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล

 เบอร์ตรง

 เบอร์ภายใน

 โทรสาร

ลสทช.ฐากร ตัณฑสิทธิ์ 

02 2714376

1557,1551

02 2714376

รสทช.ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

02 271 0522

1649

-

รสทช.ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร

-

1698

 02 290 5139

รสทช.พลอากาศตรี ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ

-

1700

02 290 5142

รสทช.ผศ.ภักดี มะนะเวศ 5093,5090,5091 -

 

สร้างโดย   - admin NBTC