สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค

ชื่อ - นามสกุล

 เบอร์ตรง

 เบอร์ภายใน

 โทรสาร

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทภ) - 4491,4400 02 272 6938
สำนักอำนวยการสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค (อภ) - 4005 -
สำนักบริหารคลื่นความถี่ (คภ) - 4111 02 271 3518
สำนักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ (ผภ) 02 279 0721 4210 02 272 6981
สำนักบริหารข้อมูลกลาง (บภ) - 4312 02 271 3516
สำนักงาน กสทช. กรุงเทพฯ 02 573 6241 4524 02 573 6242
สำนักงาน กสทช. จันทบุรี 03 938 9438 4546 03 938 9437
สำนักงาน กสทช. อุบลราชธานี 04 528 1706-8 4661 04 531 4024
สำนักงาน กสทช. ขอนแก่น 04 320 2601-4 4679 04 320 2600
สำนักงาน กสทช. นครราชสีมา 04 496 9568-9 4644 044 969 568 ต่อ 444
สำนักงาน กสทช. อุดรธานี 04 222 3657 4709,4711 04 224 2047
สำนักงาน กสทช. ลำปาง 05 431 3920-2 4773 05 431 3923
สำนักงาน กสทช. เชียงใหม่ 05 380 5904-5 4804  05 327 4670
สำนักงาน กสทช. พิษณุโลก 05 524 5151-2 4822 05 524 5150
สำนักงาน กสทช. สงขลา 07 425 1901-4 4903 07 425 1091
สำนักงาน กสทช. ภูเก็ต 07 632 1961-3 4932 07 632 1522
สำนักงาน กสทช. นครศรีธรรมราช 07 576 4190-1 4953 07 576 4190
สำนักงาน กสทช. สุราษฎร์ธานี 07 782 1444 4958 07 782 1444
สำนักงาน กสทช. ชุมพร 07 759 8597-8 4978 07 759 8597-8ต่อ108

 

สร้างโดย   - admin NBTC