นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์

นางสาวพูลศิริ นิลกิจศรานนท์

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ปท.2