พันเอก วีรชาติ ศรีกังวาล

พันเอก วีรชาติ ศรีกังวาล

ผู้อำนวยการส่วนรักษาการผู้อำนวยการสำนัก

สำนักอำนวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม