นางสาวพรพักตร์ สถิตเวโรจน์

นางสาวพรพักตร์ สถิตเวโรจน์

ผู้อำนวยการส่วนรักษาการผู้อำนวยการสำนัก (ระดับ บ3)

สำนักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม