นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร

นางสาวอรวรี เจริญพร

ผู้อำนวยการส่วนรักษาการผู้อำนวยการสำนัก

สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ