พันเอก สมมาส สำราญรัตน์

พันเอก สมมาส สำราญรัตน์

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักกรรมการกิจการโทรคมนาคม และการประชุม