Pagsubaybay at Ebalwasyon

Ang pagsubaybay at ebalwasyon ng mga BTFP Fund ay nahahati sa dalawang mga antas ng sumusunod ayon sa itinakda ng BTFP Fund Management Committee:

Leve 1 – Antas na ito ay nakatuon unang-una sa sumusunod hanggang sa ang pag-unlad ng bawat proyekto ng inspeksyon committee na binubuo ng mga kwalipikadong miyembro na napili mula sa panloob o panlabas na mga partido. Ang inspeksyon Committee ay magiging responsable para sa pagsuri ng mga pagpapatakbo ng pag-unlad mula sa dokumentasyon ng ipapasa na isinusumite sa bawat operational na mga yugto na rin ng quarterly at taunang ulat ng pag-unlad. Ang mga aplikante ay kinakailangan upang isumite ang mga dokumentong ito ayon sa mga tuntunin ng kontrata na napagkasunduan at mga kondisyon. Bukod pa rito, ang inspeksyon Committee ay din magsagawa ng inspeksyon sa bukid upang masubaybayan ang pag-unlad ng pagtutuon sa pagtiyak na ang lahat ng aktibidad ay isinasagawa ayon sa operational plano stipulated sa pagpopondo na kontrata.

                Leve 2 – Antas na ito ay nagsasangkot ng appointment ng isang subkomite na maging responsable para sa pagsubaybay at ebalwasyon ng bawat proyektong pinondohan at Pagtitiyak na ang lahat ng gastusin ay pagsunod sa BTFP ng layunin upang matiyak ang pinakamainam na kahusayan at pagkakapare-pareho sa tinukoy na pagsasagawa ng plano. Ang mga miyembro ng itinalagang subkomite ay kinabibilangan ng Director of National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) na isa ring miyembro ng BTFP Fund Management Committee ay hinirang siyang tagapangulo ng subkomite, kabilang ang apat na direktor ng posisyon at kwalipikadong mga miyembro mula sa mga ahensiya ng pamahalaan sa Espesyalisasyon at mga karanasan sa pagganap pagsubaybay at ebalwasyon.

Create by  -   (5/25/2017 2:57:22 PM)