BTFP ng Kasaysayan

Itinatag noong Disyembre 20, 2010 bilang sa bawat the Act on Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553 (2010), Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest (BTFP) na kung saan ay isang organisasyon sa ilalim ng pangangasiwa ng Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) ay itinakda hanggang sa matupad ang mga layunin sa Seksyon 52 na binubuo para masiguro ang availability ng kumpletong serbisyo at aksesibilidad, pagtataguyod at pagsuporta sa mga pananaliksik at pagpapaunlad, tauhan ng pagbuo at consumer proteksyon hinggil sa pagsasahimpapawid, telebisyon at telekomunikasyon na serbisyo at pagsuporta sa pagsunod sa mga batas kaugnay ng Safe and Creative Media Development Fund (SCF). Kalaunan, karagdagang layunin ay idinagdag tulad ng bawat ang the Notification of National Council for Peace and Order (NCPO Notification) No. 80/2014 hinggil sa suporta sa badyet ng pagpapahintulot ng Ministry of Finance na humiram mula sa BTFP ng pondo para sa layunin ng pagsasagawa ng mga pagpapatakbo ng pamahalaan para sa interes ng publiko.

BTFP pamamahala at mga laang-gugulin ng mga pondo ay mahigpit Magsiayon sa mga hinihingi ng batas ng mga BTFP Fund Management Committee na NBTC Tagapangulo ang Tagapangulo ng Komite at NBTC Secretary ay isang miyembro ng at Kalihim ng Komite.

Ang mga hinirang na BTFP Fund Management Committee ay binubuo rin ng apat na miyembro na humahawak ng isang posisyon sa mga ahensya ng pamahalaan na kinabibilangan ng Permanent Secretary of The Prime Minister’s Office, Secretary-General of National Economics and Social Development Board, Comptroller-General and Director of National Electronics and Computer Technology Center, kabilang sa iba pang limang kwalipikadong miyembro sa kaalaman at karanasan na may kaugnayan sa mga BTFP ng layunin. BTFP Fund Management Committee ay magkakaroon ng mga kapangyarihan at tungkulin sa imbestigasyon ayon sa Seksyon 55 ng Act on Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553 (2010) na kung saan ay dapat kabilang sa pamamahala ng mga BTFP Fund, pagmumungkahi ng mga opinyon hinggil sa mga paglalaan ng BTFP Fund para sa mga ginastos alinsunod sa set up ng BTFP ng layunin upang aprubahan NBTC, pagbibigay ng mga patakaran at regulasyon na may kaugnayan sa pagpapanatili, paggastos, accounting at sistema ng account, nagbubunyag ng mga detalye hinggil sa BTFP ng mga paglalaan ng pondo at mga kaugnay na pagganap sa pangkalahatang publiko ng NBTC electronic media. Samantala, the Office of Research and Development Fund na kung saan ay regulated sa pamamagitan ng NBTC ay magiging responsable para sa pangangasiwa ng mga operasyon at pagsuporta sa operasyon ng BTFP Fund Management Committee gayundin ang pangkalahatang pagpapatakbo upang matiyak na sila ay nasa linya na ang set up ng BTFP ng layunin.

Create by   - TNBTC