BTFP Sejarah

Ditubuhkan pada Disember 20, 2010 mengikut the Act on Organization to Assign Radio Frequency dan Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553 (2010), the Broadcasting and Telecommunications Research and Development Fund for Public Interest (BTFP) yang merupakan sebuah organisasi di bawah seliaan Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) ditubuhkan untuk memenuhi objektif seksyen 52 yang terdiri daripada memastikan ketersediaan perkhidmatan yang lengkap dan akses, menggalakkan dan menyokong penyelidikan dan pembangunan, kakitangan pembangunan dan pengguna perlindungan berkaitan dengan perkhidmatan telekomunikasi, penyiaran dan televisyen dan sokongan pematuhan undang-undang berhubung dengan Safe and Creative Media Development Fund (SCF). Kemudian, objektif tambahan telah ditambah sebagai satu the Notification of National Council for Peace and Order (NCPO Notification) No. 80/2014 mengenai bajet menyokong dengan membenarkan Kementerian Kewangan untuk meminjam daripada BTFP Fund bagi tujuan menjalankan tanggungjawab terhadap operasi kerajaan untuk kepentingan awam.

BTFP Fund Management Committee yang dilantik juga terdiri daripada empat orang ahli yang memegang jawatan dalam agensi Kerajaan termasuk Secretary of the Prime Minister’s Office, Secretary-General of National Economics and Social Development Board, Comptroller-General and Director of National Electronics and Computer Technology Center, termasuk anggota berkelayakan lima dengan pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan objektif BTFP. BTFP Fund Management Committee hendaklah mempunyai kuasa dan tugas-tugas yang ditetapkan dalam seksyen 55 pada the Act on Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553 (2010) yang hendaklah termasuk menguruskan BTFP Fund, mencadangkan pendapat mengenai pembahagian BTFP Fund untuk perbelanjaan selaras dengan penubuhan BTFP objektif perlu diluluskan oleh NBTC, mengeluarkan kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan, perbelanjaan, perakaunan dan sistem akaun, mendedahkan butir-butir mengenai pembahagian BTFP Fund dan berkaitan prestasi kepada umum melalui media elektronik NBTC. Sementara itu, the Office of Research and Development Fund yang dikawal selia oleh NBTC hendaklah bertanggungjawab ke atas pentadbiran operasi dan sokongan operasi BTFP Fund Management Committee serta operasi umum untuk memastikan ianya selaras dengan BTFP objektif yang ditetapkan.

Create by   - TNBTC