สำนักงาน กสทช. ภาค 1

ชื่อหน่วยงาน :สำนักงาน กสทช. ภาค 1
วันที่บันทึก : 02/04/2015

สำนักงาน กสทช. ภาค 1

ที่อยู่ :  อาคารโพสเทล หลักสี่ เลขที่ 101 (ชั้น 1) หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 5  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

map01.jpg

หมายเลขโทรศัพท์ : 02 575 4118-20 , 02 575 4128
หมายเลขโทรสาร : 02 575 4130 ต่อ 114
e-mail : region1@nbtc.go.th
เว็บไซต์ : http://region1.nbtc.go.th
สำนักงาน กสทช. ภาค 1 มีท้องที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. เขต จำนวน 6 เขต ดังนี้

ชื่อหน่วยงาน :  สำนักงาน กสทช. เขต 11 (กรุงเทพมหานคร)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 11 (กรุงเทพมหานคร)

ที่อยู่ :  อาคารโพสเทล หลักสี่ เลขที่ 101 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
พื้นที่ความรับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี  และสมุทรปราการ

non01_7248723172412985638.jpg map01_5963740208253588770.jpg
หมายเลขโทรศัพท์ :  02-573-6241
โทรสาร : 02-573-6242
e-mail :  mtr_nb@nbtc.go.th
สัญญาณเรียงขาน :  HS0AA
เว็บไซต์ :  http://nonthaburi.nbtc.go.th
ชื่อหน่วยงาน :  สำนักงาน กสทช. เขต 12 (จันทบุรี)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 12 (จันทบุรี)

ที่อยู่ : 207 หมู่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จันทบุรี ตราด ระยอง และชลบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์: 0-3938-9438

IMG_4937.JPGIMG_4936-(1).JPG

หมายเลขโทรศัพท์: 0-3938-9438
โทรสาร : 0-3938 9437
e-mail : mtr_jb@nbtc.go.th
เว็บไซต์ :  http://chanthaburi.nbtc.go.th
ชื่อหน่วยงาน :  สำนักงาน กสทช. เขต 13 (สุพรรณบุรี)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 13 (สุพรรณบุรี)

ที่อยู่ : 443 หมู่ 5 ถนนสุพรรบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สิงห์บุรี และชัยนาท
หมายเลขโทรศัพท์:   035 454 330 - 2
โทรสาร : 035 434 322
e-mail : mtr_sp@nbtc.go.th
เว็บไซต์ :  -

 
ชื่อหน่วยงาน :  สำนักงาน กสทช. เขต 14 (ปราจีนบุรี)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 14 (ปราจีนบุรี)

ที่อยู่ :ขณะนี้สำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ หลักสี่ เลขที่ 101 (ชั้น 2) หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 5  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กทม. 10210
พื้นที่ความรับผิดชอบ : ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และนครนายก
หมายเลขโทรศัพท์: 081-370-0939, 090-922-0651, 092-251-2516
e-mail : mtr_pc@nbtc.go.th
เว็บไซต์ :  
 
ชื่อหน่วยงาน :  สำนักงาน กสทช. เขต 15 (อ่างทอง)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 18 (อ่างทอง)

ที่อยู่ 78 – 78/1 ทางหลวง 3195  ตำบลป่าง๊ว  อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000 
พื้นที่ความรับผิดชอบ :  อ่างทอง สระบุรี อยุธยา และลพบุรี 
หมายเลขโทรศัพท์: งานตรวจสอบ โทร : 0 3561 4302 งานใบอนุญาต โทร : 0 3561 4301
งานอำนวยการ โทร : 0 3561 4303 โทรสาร : 0 3561 4300
Email : mtr_at@nbtc.go.th พิกัด 14.604982  ,  100.411960

 
ชื่อหน่วยงาน :  สำนักงาน กสทช. เขต 16 (ราชบุรี)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 16 (ราชบุรี)

ที่อยู่  168/19-20 หมู่ 2 ต. เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
พื้นที่ความรับผิดชอบ :  ราชบุรี นครปฐม เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
หมายเลขโทรศัพท์:
e-mail : 
mtr_rc@nbtc.go.th
เว็บไซต์ :

 

สร้างโดย   - Global Administrator