สำนักงาน กสทช. ภาค 4

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. ภาค 4
วันที่บันทึก : 02/04/2015

สำนักงาน กสทช. ภาค 4

qneflbfz3404057788849164630.jpg
e-mail : region4@nbtc.go.th
เว็บไซต์ : http://region4.nbtc.go.th

สำนักงาน กสทช. ภาค 4 มีท้องที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. เขต จำนวน 5 เขต ดังนี้


ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 41 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 41 

ที่อยู่ : ชั้น 7 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถนนสิโรรส อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
พื้นที่ความรับผิดชอบ :  สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7425-1901 - 4 โทรสาร 0-7425-1091
e-mail : mtr_song@nbtc.go.th
เว็บไซต์ : http://songkhla.nbtc.go.th
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 42 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 42 

ที่อยู่ :  84/2 หมู่ 4 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
พื้นที่ความรับผิดชอบ : ภูเก็ต พังงา และกระบี่

capture-20151215-010445.png
eiffmzyu9166819210299330655.jpg
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7632-1961 - 3
โทรสาร : 0-7632-1522
e-mail : mtr_pk@nbtc.go.th
เว็บไซต์ : http://phuket.nbtc.go.th
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 43 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 43 

ที่อยู่ :  15 หมู่ 8 ถ.เบญจม-สนามบิน ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280

พื้นที่ความรับผิดชอบ : นครศรีธรรมราช ตรัง และพัทลุง

capture-20151215-010933.pngwtpqudud3957285359308801095.jpg
หมายเลขโทรศัพท์ : 075-764-191
โทรสาร : 075-764-191 ต่อ 110
งานตรวจสอบคลื่นความถี่ : 092-435-8222
งานใบอนุญาตฯ  092-435-6222
e-mail : mtr_ns@nbtc.go.th
Facebook : www.facebook.com/nbtc12
Twitter : www.twitter.com/nbtc12
เว็บไซต์ :  http://nakhonsri.nbtc.go.th
ชื่อหน่วยงาน :  สำนักงาน กสทช. เขต 44 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 44 

ที่อยู่ :  เลขที่ 200 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์สุราษฎร์ธานี ชั้น 1 หมู่ 1 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : สุราษฎร์ธานี และระนอง


หมายเลขโทรศัพท์ : 077 203 285-8 มือถือ 092 435 7333
e-mail : mtr_rn@nbtc.go.th
เว็บไซต์ : http://ranong.nbtc.go.th


ชื่อหน่วยงาน : สำนักงาน กสทช. เขต 45 

 

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 45 

ที่อยู่ : 58/6 หมู่ 11 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
พื้นที่ความรับผิดชอบ :  3 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์

capture-20151215-011830.png
dpwnksls2889582860511578142.jpg
หมายเลขโทรศัพท์:  0-7759-8597 - 8
โทรสาร : 0-7759-8598
e-mail : mtr_cp@nbtc.go.th
เว็บไซต์ : http://chumphon.nbtc.go.th

 

 

สร้างโดย  - Global  Administrator (14/12/2558 22:06:58)