Dr. Sutthipol Thaweechaikan

Dr. Sutthipol Thaweechaikan

Komisyonger ng Komisyon sa Pambansang Pagsasahimpapawid at Telekomunikasyon

NBTC

Pinag-aralan
 • Batsilyer ng Batas (May Karangalan), Pamantasang Thammasat
 • Thai Bar, Surian ng Panlegal na Edukasyon ng Thai Bar, Sesyon 36
 • Pinagkalooban ng iskolarsip ng Anandamahidol Foundation para sa patuloy na pag-aaral sa ibang bansa
 • Master ng Batas (LL.M.), Pamantasang Harvard
 • Master ng Batas (LL.M.), Pamantasan ng Pennsylvania
 • Doktor ng Mga Batas (S.J.D.), Pamantasan ng Pennsylvania
 • Sertipikasyon sa Intellectual Property Program para sa Mga Punong Ehekutibo mula sa World Intellectual Property Organization (WIPO Academy)
 • Sertipikasyon sa Industrial Property Management Program mula sa Japan Institute of Inventions and Innovation (AOTS / JIII Diploma)
 • Sertipikasyon sa Training Program para sa "Mga Pangunahing Konsepto ng Pampublikong Patakaran sa Pangangasiwa sa Mga Salungatan sa pamamagitan ng Mapayapang Pamamaraan”, Class 1; at Sertipikasyon sa Mediator Program, Class 1, King Prajadhipok's Institute
 • May Diploma, Dalubhasaan ng Tanggulang Pambansa, Kurso sa Pang-estado, Pribadong Sektor at Pangpulitikang Sektor (VorPorMor.), Class 4
 • Programa sa Pamamahala ng Mataas na Antas ng Katarungan, Class 16
Pantrabahong Karanasan
 • Legal na Tagapayo ng Mudge, Rose, Guthrie, Alexander & Ferdon Law Firm, sa Washington DC, Estados Unidos
 • Legal na Tagapayo ng McCutchen, Doyle, Brown & Enersen, sa San Francisco, Estado ng California, Estados Unidos
 • Abogado ng Kagawaran ng Ekonomiks na Pagnenegosyo, Ministri ng Komersiyo, na may karanasan at kumabilang sa multilateral international trade negotiation at nagtrabaho sa Tanggapan ng Ugnayang Pangkomersyo sa Geneva, Switzerland.
 • Hukom sa Ministri sa Posisyon na Research Justice
 • Hukom ng Korte Suprema
 • Ikalawang Kalihim sa Sangay ng Intellectual Property at International Trade ng Korte Suprema
 • Hukom at Kalihim ng Intellectual Property and International Trade Court
 • Hukom ng Korte sa Pangunang Mungkahi ng Tanggapan ng Pangulo ng Korte Suprema, at Tagapagsalita ng Hukuman ng Katarungan
 • Hukom at Kalihim ng Korte Sibil
 • Deputadong Kalihim ng Korte Supreme
 • Kalihim-Heneral ng Komisyon sa Halalan ng Thailand (mula ika-15 ng Nobyembre 2006 – ika-18 ng Septyembre 2011), Tumatyong Direktor-Heneral ng Political and Electoral Development Institute (mula ika-26 ng Pebrero 2010 – ika-18 ng Septyembre 2011)
 • Espesyal na Instruktor ng Master’s Degree Class sa Asignaturang Batas sa Panginternasyonal na Komersyo, Asignatura sa Batas sa Panginternasyonal na Pagnenegosyo, at Asignatura sa Batas sa Intellectual Property, sa Faculty ng Batas, sa Pamantasang Chulalongkorn, Pamantasang Thammasat, Pamantasang Ramkhamhaeng, Pamantasan ng Dhurakij Pundit, at Surian ng Panlegal na Edukasyon ng Thai Bar
Gantimpalang Pandangal
 • Sertipikasyon sa Natatanging Alumni 2004, Pamantasang Thammasat
 • “Rakang Thong (Golden Bell)” Celebrity Award 2010 bilang Natatanging Tagatupad sa Pansosyal at Pambansang Kapakinabangan mula sa Radyo at Pantelebisyong Balita at Pandiyaryong Brodkaster sa Asembleya ng Thailand
 • Phra Kinnaree Award 2012 sa ilalim ng Proyekto sa Papuri at Paglikha ng “Ang Mabuting Tao ay Nag-iisip ng Mabuti, Ang Mabuting Lipunan ay Sumusunod sa Royal na Mga Yapa (Good People Think Good, Good Society Follows the Royal Foot Steps)”

Create by  - Supawan  Sittipanya (6/26/2019 8:21:45 PM)