ດຣ.ສຸດທິພົນ ທະວີໄຊການ

ດຣ.ສຸດທິພົນ ທະວີໄຊການ

ກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງ ກິດຈະການໂທລະທັດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ

NBTC

ປະຫວັດການສືກສາ
 • ນິຕິສາດບັນດິດ (ກຽດນິຍົມ)ມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ
 • ເນຕິບັນດິດໄທ ສຳນັກອົບຮົມສືກສາກົດຫມາຍແຫ່ງຊາດເນຕິບັນດິດສະພາ ສະໄຫມທີ 36
 • ໄດ້ຮັບພະຣາດຊະທານທືນມູນລະນິທິນັນທະມະຫິດົນໄປສືກສາຕໍ່ຕ່າງປະເທດ
 • ນິຕິສາດມະຫາບັນດິດ (LL.M.)ມະຫາວິທະຍາໄລ ຮາວາດ
 • ນິຕສາດມະຫາບັນດິດ (LL.M.) ມະຫາວິທະຍາໄລ ເພນຊິວເວເນຍ
 • ນິຕິສາດດຸສິດບັນດິດ (S.J.D.) ມະຫາວິທະຍາໄລ ເພນຊິວເວເນຍ
 • ປະກາສະນິຍະບັດຫລັກສູດຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຈາກອົງການຊັບສິນທາງປັນຍາແຫ່ງໂລກ(WIPO Academy)ປະກາດສະນິຍະບັດຫລັກສູດການຈັດການຊັບສິນອຸດສາຫະກຳຈາກສະຖາບັນການປະດິດແລະນະວັດຕະກຳແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (AOTS/JIII Diploma)
 • ປະກາສະນິຍະບັດການອົບຮົມຫລັກສູດ”ແນວຄິດພື້ນຖານກ່ຽວກັບການຈັດການຄວາມຂັດແຍ້ງດ້ານນະໂຍບາຍສາທາລະນະໂດຍສັນຕິວທີ”ລຸ້ນທີ 1 ແລະປະກາສະນິຍະບັດຫລັກສູດຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ລຸ້ນທີ 1 ສະຖາບັນພະປົກເກົ້າ
 • ປະລິນຍາບັດ ວິທະຍາໄລປ້ອງກັນຣາດຊະອານາຈັກ ຫລັກສູດການ ປ້ອງກັນຣາດຊະອານາຈັກ ພາກລັດ ເອກະຊົນ ແລະການເມືອງ (ວປມ.)ລຸ້ນທີ 4
 • ຫລັກສູດຜູ້ບໍລິຫານກະບວນການຍຸດຕິທຳລະດັບສູງ ລຸ້ນທີ 16
ປະສົບການການເຮັດວຽກ
 • ທີ່ປືກສາກົດຫມາຍບໍລິສັດ ກົດຫມາຍ Mudge, Rose, Guthrie,Alexander & Ferdon ກຸງວໍຊິງຕັນດີຊີປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ທີ່ປືກສາກົດຫມາຍ McCutchen, Doyle, Brown & Enersenນະຄອນຊານຟານຊິດໂກ ແຄລິຟໍເນຍ ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ນິຕິກອນ ກົມເສດຖະກິດການພານິດກະຊວງພານິດເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ລະດັບພະຫຸພາຄີແລະເຄີຍປະຕິບັດງານທີ່ສຳນັກງານພານິດນະຄອນເຈນີວາ ປະເທດສະວີດເຊີແລນ
 • ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳ ກະຊວງ ຊ່ວຍເຮັດ ວຽກໃນຕຳແຫນ່ງຜູ້ຊ່ວຍ
 • ຜູ້ພິພາກສາສານດີກາ
 • ຜູ້ຊ່ວຍເລຂານຸການແຜນຄະດີຊັບສິນທາງປັນຍາແລະການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດໃນສານດີກາ
 • ຜູ້ພິພາກສາເລຂານຸການແລະເລຂານຸການສານຊັບສິນທາງປັນຍາແລະການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ
 • ຜູ້ພິພາກສາສານຊັ້ນຕົ້ນປະຈຳ ສຳນັກປະທານສານດີກາແລະໂຄສົກສານຍຸດຕິທຳ
 • ຜູ້ພິພາກສາແລະເລຂານຸການສານແພ່ງ
 • ຮອງເລຂານຸການສານດີກາ
 • ເລຂາທິການຄະນະກຳມະການການເລືອກຕັ້ງ (ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ພະຈິກ ປີ2006 -18 ກັນຍາ ປີ 2011)ຮັກສາການໃນຕຳແຫນ່ງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນພັດທະນາການເມືອງແລະການເລືອກຕັ້ງ (ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 26 ກຸມພາ ປີ 2010-18ກັນຍາປີ 2011)
 • ອາຈານພິເສດຊັ້ນປະລິນຍາໂທ ໃນວິຊາກົດຫມາຍພານິດລະຫວ່າງປະເທດ ກົດຫມາຍການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດແລະວິຊາກົດຫມາຍຊັບສິນທາງປັນຍາໃນຄະນະນິຕິສາດ ຈຸລາລົງກອນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ມະຫາວິທະຍາໄທທຳມະສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລຣາມຄຳແຫງ ມະຫາວິທະຍາໄລທຸລະກິດບັນດິດ ແລະສຳນັກອົບຮົມກົດຫມາຍແຫ່ງເນຕິບັນດິດສະພາ
ລາງວັນເຊີດຊູກຽດ
 • ກຽດຕິບັດສິດເກົ່າດີເດັ່ນ ປີ 2004ມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ
 • ລາງວັນບຸກຄົນດີເດັ່ນແຫ່ງປີ 2010 ລາງວັນ “ລະຄັງທອງ”ສາຂາຜູ້ເຮັດ ຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມແລະປະເທດດີເດັ່ນ ຈາກສະມັດຊານັກຈັດລາຍການວິທະຍຸໂທລະສັບ ແລະຫນັງສືພິມແຫ່ງປະເທດໄທ
 • ລາງວັນພະກິດນະລີປະຈຳປີ 2012 ຕາມໂຄງການຍົກຍ້ອງແລະສັນສ້າງ”ຄົນດີຄິດດີສັງຄົມດີຕາມຮອຍພະຍຸດລະບາດ”

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  - Supawan  Sittipanya (27/06/2019 10:50:04)