Miss Supinya Klangnarong

Miss Supinya Klangnarong

Komisyoner, NBTC

NBTC

EDUKASYON
 • M.A. in Communications Policy and Regulation (Merit), Unibersidad ng Westminster, London, 2002
 • M.A. in Journalism and Mass Communications, Unibersidad ng Thammasat, Bangkok, 2000
 • B.A.in Communication Arts, Unibersidad ng Chulalongkorn, Mass Communication (Broadcasting), Bangkok, 1994
 • Mataas na Paaralan, Triam Udom Suksa School (Art-French)
 • Panggitnang Paaralan, Satit Rajabhat Suratthani School
KARANASAN SA TRABAHO:
 • Production at Screenwriter Team para sa Dokumentaryong Pangtelebisyon na “Rim-Rabieng” na ginawa ng Payai Creation Company, 1994-1995
 • Media Project Coordinator, Thai Volunteer Service (TVS), 1995-1999
 • Coordinator ng Follow-up Committee sa 1997 Konsitusyon ng Kaharian ng Taylandiya, Seksyon 40, 1999-2001
 • Sub-committee sa Pampublikong Pagdinig sa draft sa Batas sa Organisasyon sa Pagtalaga sa Radio-frequency at sa Pagregula sa Mga Serbisyong Pagsasahimpapawid at Telekomunikasyon, 2000
 • Deputadong Kalihim-Heneral, Kalihim-Heneral ng Kampanya para sa Popular na Reporma sa Media (CPMR) 2001-2008
 • Full-time na Lektor sa Media at Karapatang Pantao sa Unibersidad ng Mahidol, 2006-2008
 • Lehislatibong Komite sa Draft ng Batas sa Organisasyon sa Pagtalaga sa Radio-frequency at sa Pagregula sa Mga Serbisyong Pagsasahimpapawid at Telekomunikasyon …..,
 • Sub-komite sa Proteksyon ng mga Karapatan at Kalayaan ng Pagpapahayag para sa Mga Indibidwal at Media, Komite sa Karapatang Pantao. Karapatan at kalayaan at Proteksyon ng Konsyumner, Senado,2009-2011
 • Sub-committee sa Regulasyon sa Pagsasahimpapawid, at sa Working Group para sa Non-Frequency Business, Komisyon ng Pambansang Telekomunikasyon, 2009-2011
 • Coordinator at Komite ng Thai Citizen Network. 2008-2011
 • Pangalawang Tagapangulo ng Campaign Committee para sa Media Reform
 • Sub-committee ng Broadcasting Master Plan at ng Telecommunications Master Plan, Komisyon ng Pambansang Telekomunikasyon na gumaganap na Komisyon ng Pambansang Pagsasahimpapawid at Telekomunikasyon.
 • Miyembro ng Lumpon ng Film Archive (Pampublikong Organisasyon).
 • Komite sa Pagtataguyod ng mga Karapatan at Kalayaan at Responsibilidad ng Media
 • Komiteng Tagapayo sa Proyekto ng Consumers Protection Mechanism for Citizen Media, Foundation for Consumers
 • Espesyal na Lektor sa Media Reform, Bagong Media at Pulitika at Karapatang Pantao.
MGA PARANGAL:
 • Golden Television Award on Best Youth Documentary Program, Payai Creation Co., Ltd., 1995
 • Woman Human Rights Defender Award, National Human Rights Commission, Thailand, 2006
 • Napili bilang Ashoka Fellow (USA), 2004
 • Communication for Social Change(CSC) Award, University of Queensland, Australia, 2006
 • Napili bilang Eisenhower Fellow (USA), 1997
 • Bangkok University Communication Award (BUCA), 2007
 • 10 Most Influential Woman of the Year 2011, Praew Magazine

Create by  - Supawan  Sittipanya (6/26/2019 9:11:04 PM)