นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์

กรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Lịch sử học vấn
 • Thạc sĩ về Chính sách và Quy định Truyền thông (Bằng khen), Đại học Westminster, London, 2002
 
 
 • Thạc sĩ Báo chí và Truyền thông đại chúng Khoa Báo chí và Truyền thông đại chúng Cao đẳng Thammasat, 2000
 • Cử nhân nghệ thuật truyền thông Khoa nghệ thuật giao tiếp Đại học Chulalongkorn 1994, Chi nhánh truyền thông đại chúng (Đài phát thanh và truyền hình)
 • Trường trung học, trường Triam Udom Suksa,Prayathai (nghệ thuật -Pháp)
 • Trường trung học cơ sở, trường Satit Rajabhat Suratthani .
Lịch sử làm việc quan trọng
 • Sản xuất và viết phim tài liệu truyền hình Ở ban công, được sản xuất bởi Pa Yai Creation (1994-1995)
 • Điều phối viên truyền thông và nhà xuất bản Tình nguyện vì Quỹ xã hội (TVS), 1995-1999
 • Điều phối viên của Ủy ban công tác tuân theo Mục 40 (1999-2001)
 • Tiểu ban về Phiên điều trần công khai về Đạo luật Dự thảo về Tổ chức để chỉ định tần số vô tuyến và để điều chỉnh các dịch vụ phát thanh truyền hình và viễn thông quốc gia (năm 2000)
 • Phó Tổng thư ký và Tổng thư ký của Ủy ban Chiến dịch Cải cách Truyền thông (CDC) (2001-2008)
 • Giảng viên tại Trung tâm Giáo dục Nhân quyền và Phát triển Xã hội Trường sau đại học, Đại học Mahidol (2006-2008)
 • Ủy ban bất thường xem xét dự thảo Đạo luật tổ chức phân bổ tần số và giám sát các hoạt động phát sóng vô tuyến, truyền hình và viễn thông năm.....
 • Ủy ban bảo vệ quyền và tự do ý kiến ​​của cá nhân và truyền thông thuộc Ủy ban về quyền con người, tự do và bảo vệ người tiêu dùng, Thượng viện (2009-2011)
 • Tiểu ban về Quy định phát sóng và Nhóm công tác về kinh doanh phi tần số, Ủy ban viễn thông quốc gia, 2009-2011
 • Điều phối viên và Ủy ban Mạng lưới Công dân Thái Lan. 2008-2011
Vị trí trong quá khứ
 • Phó Chủ tịch Ủy ban Chiến dịch Cải cách Truyền thông (CDR)
 • Tiểu ban thực hiện kế hoạch tổng thể hoạt động phát thanh và truyền hình và  Tiểu ban kế hoạch tổng thể viễn thông quốc gia Theo Ủy ban Viễn thông Quốc gia (NTC) thực hiện nghĩa vụ Ủy ban Phát thanh Truyền hình Và Viễn thông Quốc gia (NBTC)
 • Thành viên Hội đồng Lưu trữ Phim (Tổ chức Công cộng)
 • Ủy ban thúc đẩy quyền và tự do và trách nhiệm của truyền thông
 • Ủy ban tư vấn cho Dự án Cơ chế bảo vệ người tiêu dùng, cho truyền thông công dân, Quỹ cho người tiêu dung.
 • Giảng viên đặc biệt về cải cách truyền thông, truyền thông mới và chính trị và nhân quyền
Giải thưởng
 • Giải thưởng truyền hình vàng, phim tài liệu hay nhất dành cho giới trẻ, chương trình Ở ban công, sản xuất bởi công ty Payai Creation năm 1955.
 • Giải thưởng Bảo vệ Nhân quyền Phụ nữ, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia, Thái Lan, 2006
 • Được chọn là Ashoka Fellow (Hoa Kỳ), 2004
 
 
 • Giải thưởng Truyền thông vì Thay đổi Xã hội (Communication for Social Change Award từ Khoa Báo chí và Truyền thông đại chúng  Đại học Queensland, Úc, 2006
 • Được chọn là Eisenhower Fellow (Hoa Kỳ), 1997
 • Giải thưởng truyền thông xuất sắc của Đại học Bangkok, 2007
 • Giải thưởng 10 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất năm 2011, Tạp chí Praew

được tạo bởi  - Supawan  Sittipanya (27/06/2019 10:45:29 SA)