ພົນໂທ ດຣ.ພີຣະພົງ ມານະກິດ

ພົນໂທ ດຣ.ພີຣະພົງ ມານະກິດ

ກຳມະການກິດຈະການກະຈາຍສຽງກິດຈະການໂທລະທັດ ແລະກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ

NBTC

ປະຫວັດການສືກສາ
 • ປະລິນຍາຕີ ວທບ.(ທບ)ໂຮງໂຮຽນນາຍຮ້ອຍ ຈປຣ. ປີ 1978
 • ປະລິນຍາໂທພັດທະນາບໍລິຫານສາດມະຫາບັນດິດ (ພັດທະນາສັງຄົມ)ນິດ້າ ປີ 1986
 • ປະລິນຍາເອກສາຂາວິຊາສັງຄົມວິທະຍາ (ການພັດທະນາ)ມະຫາວິທະຍາໄລບີເລເຟ ສະຫະພັນສາທາລະລັດເຍຍລະມັນ(ໂດຍທືນລັດຖະບານເຍຍລະມັນ)ປີ 1992
 • ວິທະຍາໄລປ້ອງກັນຣາດຊະອານາຈັກ (ວປອ)ປີ 2008
 • ສະຖາບັນພະປົກເກົ້າ ປີ 2010
ການສືກສາອົບຮົມເພີ່ມເຕີມ
 • ເບິ່ງງານກິດຈະການວິທະຍຸໂທລະທັດ ປະເທດເກົາຫລີ
 • ເບິ່ງງານກິດຈະການດາວທຽມປະເທດອັງກິດ ຝຣັ່ງ ເຍຍລະມັນ
 • ຫລັກສູດ Oversea Joint Warfare Course ປະເທດອົດສະຕາລີ ປີ
 • ຫລັກສູດ Diploma in Defence Diplomacy ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຄນຟິວ ປະເທດອັງກິດ ປີ
 • ຫລັກສູດ Civil Military Relation ກະຊວງກະລາໂຫມ ອົດສະຕາລີ ປະເທດອົດສະຕາລີ ປີ
ຫນ້າທີ່ຣາດຊະການພິເສດ
 • ທີ່ປືກສາສຳນັກງານສະພາຄວາມຫມັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ຕັ້ງແຕ່ ທັນວາ ປີ 2006
 • ຮອງຜູ້ອຳນວຍການສູນປະຕິບັດການຈິດວິທະຍາແລະປະຊາສຳພັນຈັງຫວັດຊາຍແດນພາຍໃຕ້ ສະພາຄວາມຫມັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ (ຕຸລາ 2005-ທັນວາ ປີ 2006)
 • ຕຸລາການສານທະຫານກຸງເທບ ຕັ້ງແຕ່ ຕຸລາ ປີ 2005
 • ເລຂານຸການປະຈຳຄະນະກຳມາທິການ ການທະຫານ ວຸດທິສະພາ 1 ຕຸລາ ປີ  2000 ຖືງ ປີ 2005
 • ລາຍການວິທະຍຸບ້ານເມືອງຂອງເຮົາ ຕັ້ງແຕ່ປີ2001 ຖືງ ປີ 2010
 • ລາຍການວິທະຍຸຮັກເມືອງໄທ ຕັ້ງແຕ່ປີ  2001 ຖືງ ປີ 2010
 • ຫົວຫນ້າຝ່າຍໂທລະທັດດາວທຽມ ທທບ.5 ປີ 2004
 • ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຄະນະທີ່ປືກສາພິເສດ ກອງອຳນວຍການຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງພາຍໃນ 1 ຕຸລາ ປີ1997 ຖືງ ປີ 2001
 • ລາຍກນາວິທະຍຸໃຈຖືງໃຈ ຕັ້ງແຕ່ປີ1999 ຖືງປີ 2001
 • ປະຕິບັດຣາດຊະການສະຫນັບສະຫນຸນທີ່ປືກສາລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະລາໂຫມ 14 ສິງຫາ ປີ2001 ຖືງ ປີ 2002
 • ເຮັດວຽກວິໄຈ ໃຫ້ກັບວຸດທິສະພາ ສະພາຄວາມຫມັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ກະຊວງຍຸດຕິທຳ ໆລໆ ຕັ້ງແຕ່ປີ2000 ຖືງ ປີ 2005
 • ກິດຈະກຳທາງວິຊາການ ອາຈານພິເສດ ສະຖາບັນຕ່າງໆ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1994ຖືງ ປີ 2007

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  - Supawan  Sittipanya (27/06/2019 10:49:20)