Trung tướng Tiến sĩ Peerapong Manakit

Trung tướng Tiến sĩ Peerapong Manakit

Ủy viên Uỷ ban phát thanh truyền hình và Viễn thông Quốc gia

NBTC

Lịch sử học vấn
 • Cử nhân Học viện quân sự hoàng gia Chulachomklao, 1978
 • Thạc sĩ quản lý phát triển (Phát triển xã hội) NIDA, 1986
 • Tiến sĩ Xã hội học (Phát triển), Đại học Bielefeld Cộng hòa liên bang Đức (Do chính phủ Đức tài trợ) năm 1992
 • Cao đẳng quốc phòng Thái Lan (NCD) 2008
 • Học viện vua Prajadhipok, 2010
Học tập đào tạo bổ sung
 • Tham quan học tập doanh nghiệp phát thanh tại Hàn Quốc
 • Tham quan học tập hoạt động vệ tinh tại Anh, Pháp, Đức.
 • Khóa học chiến tranh chung ở nước ngoài tại Úc năm 1999
 • Khóa học Văn bằng ngoại giao quốc phòng Trường đại học Cranfield, Anh, 2001
 • Khóa học Quan hệ quân sự dân sự, Bộ quốc phòng Ý, nước Ý năm 2003
Nhiệm vụ đặc biệt
 • Tư vấn cho Văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia kể từ tháng 12 năm 2006
 • Phó Giám đốc Trung tâm Quan hệ Cộng đồng và Tâm lý, Tỉnh Biên giới phía Nam Hội đồng an ninh quốc gia (tháng 10 năm 2005 - tháng 12 năm 2006)
 • Thẩm phán của Tòa án quân sự Bangkok từ tháng 10 năm 2005
 • Thư ký cho Ủy ban Quân sự Thượng viện ngày 1 tháng 10 năm 2000 đến năm 2005
 • Nhà sản xuất chương trình phát thanh trên miền quê hương của chúng tôi, năm 2001 - 2010
 • Nhà sản xuất chương trình phát thanh Tình yêu Thái Lan,năm  2006 - 2010
 • Trưởng phòng Truyền hình vệ tinh, TV5, 2004
 • Cố vấn đặc biệt cho Bộ chỉ huy hoạt động an ninh từ 01 tháng 10 năm 1997 - 2001
 • Nhà sản xuất chương trình phát thanh Từ trái tim đến trái tim năm 1999 - 2001
 • Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Tham tán cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ ngày 14 tháng 08 năm 2001 - 2002
 • Tiến hành nghiên cứu cho Thượng viện, Hội đồng An ninh Quốc gia, Bộ Tư pháp, v.v. từ 2000 đến 2005
 • Hoạt động nghiên cứu, giảng viên đặc biệt các tổ chức khác nhau kể từ năm 1994-2007

được tạo bởi  - Supawan  Sittipanya (27/06/2019 10:43:04 SA)