Coronal Natee Sukonrat, Ph.D.

Coronal Natee Sukonrat, Ph.D.

Pangalawang Tagapangulo ng NBTC

NBTC

EDUKASYON
 • Masulong na Kurso sa Pangangasiwang Panghukom para sa mga Ehekutibo, College of Justice Administration, Tanggapan ng Korteng Administratibo ng Taylandiya, Class 2
 • Advanced Certificate Course sa Politika at Pamumuno sa Demokratikong Sistema para sa mga Ehekutibo
 • MESS/Ph.D. sa Electrical Engineering, College of Engineering, Unibersidad ng South Florida, Estados Unidos
 • Bachelor of Science in Electrical Engineering (First Class Honors, Gold Medal Award). Chulachomklao Royal Millitary Academy
MGA KARANASAN SA TRABAHO
 • Komisyoner, Komisyon sa Pambansang Telekomunikasyon
 • Tagapangulo ng Komite para sa Paglisensya sa Spektrum para sa mga Probisyon ng IMT o 3G at mga serbisyong pang mobile phone.
 • Tagapangulo ng Komite para sa Paglisensya sa Spektrum para sa mga Probisyon ng Broadband service na may Teknolohiyang BWA
 • Tagapangulo ng Sub-committee sa Telecommunications Master Plan
 • Tagapangulo ng Sub-committee sa Paghahanda at Pagkakalap ng Spectrum Management Master Plan at Pambasang Talaan ng alokasyon ng Frequency
 • Sub-committee sa pagsasahimpapawid sa radio at telebisyon, Komisyon sa Pambansang Telekomunikasyon
 • Tagapangulo ng Working Group sa pagsasahimpapawid sa radyong pangkomunidad, Sub-committee sa pagsasahimpapawid sa radio at telebisyon
 • Senior Engineering Officer, Armed Forces Telecommunication Center, Directorate of Joint Communications Royal Thai Armed Forces Headquarters
 • Gumaganap na CEO, TOT Public Company Limited

Create by  - Supawan  Sittipanya (6/26/2019 7:34:28 PM)