Colonal Settapong Malisuwan, Ph.D.

Colonal Settapong Malisuwan, Ph.D.

Pangalawang Tagapangulo ng NBTC

NBTC

EDUKASYON
 • Ph.D. in Electrical Engineering (Telecommunications) Specializing in Mobile Communicating Systems, National Engineering Honor Society (Beta Pi.), Florida Atlantic University (State University System of Florida), Boca Raton, Florida, Estados Unidos
 • Master of Science in Electrical Engineering in Mobile Communications System, George Washington University, Washington, D.C., Estados Unidos
 • Master of Science Electrical Engineering in Telecommunication Engineering, Georgia Institute of Technology, Estados Unidos.
 • Bachelor of Science in Electrical Engineering (First Class Honors, Gold Medal Award), Chulachomklao Royal Military Academy
 • Mataas na Paaralan, Triam Udom Suksa School

 • Mga Katibayan:
  • Defense Resource Management Course, iginawad ng International Military Education and Training (IMET) Program, Naval Postgraduate School, Estados Unidos
  • Streamlining Government though Outsourcing Couse, iginawad ng International Military
  • Joint and Combined Warfighting Course, iginawad ng Ministeryo ng Tanggulan Tanggulang Pambansa, Unibersidad ng Tanggulang Pambansa, Estados Unidos
  • Chief of Staff, Royal Thai Army School, Class 84
  • Chief of Joint Staff, Joint Staff College, Class 51
MGA KARANASAN SA TRABAHO
 • Lektor, Kagawaran ng Elektrikal at Computer Engineering, Chulachomklao Royal Military Academy
 • Kasamang Mahistrado ng Intellectual Property and International Trade Court, Class 3
 • Opisyal sa Chief of Staff Attach sa Deputadong Punong Kumander, Royal Thai Army
 • Kalihim sa Tagapangulong ng Lupon ng CAT Telecom Public Co., Ltd
 • Tagapamahala ng Lupon ng mga Operasyon at Proyekto ng CAT Telecom Public Co., Ltd
 • Sub-Committee Technology para sa Security Program Service, National Electronics Computer and Technology Center (NECTEC)
 • Drafting Committee sa Paglisensya ng mga Negosyong Pangtelekomunikasyon para sa Communications Satellite at Terrestrial Radio communications Station, Tanggapan ng Komisyon sa Pambansang Telekomunikasyon (NTC)
 • Tagapayo sa Komite sa Impormasyong Pangteknolohiya at Pangkomunikasyon, Tanggapan ng Awditor-Heneral ng Tayladiya
 • Bisitang Tagapanaliksik, Asian Center for Research on Remote Sensing (ACRoRS), Asian institute of Technology (AIT)
 • Dalubhasa sa Pagsasaalang-alang ng mga Project Proposal sa Research, Development and Engineering, NECTEC
 • Dalubhasa sa Pagsasaalang-alang ng mga Research and Development, Ministry of Defence
 • Komite sa Frequency Refarming, Tanggapan ng NTC
 • Komite sa Pamantayang Pamamahala sa Telecommunications Engineering, Software Engineering, at Multimedia Information Technology sa ilang mga unibersidad, sa parehong pampubliko at pribadong unibersidad, at isang espesyal na lektor sa ilang mga unibersidad, sa parehong pampubliko at pribadong unibersidad.
 • Tagapangulo ng Proyekto sa Feasibility Study ng Regulasyon sa Spectrum Management sa pamamagitan ng Dynamic Spectrum Allocation para sa sa industriyang Telekomunikasyon ng Thai, sa ilalim ng suporta ng NBTC
 • Associate Professor ng Business sa Trident University International (TUI), USA (Accredited Internet Distance Learning University)

Create by  - Supawan  Sittipanya (6/26/2019 7:50:22 PM)