Đại tá,Tiến sĩ Settapong Malisuwan

Đại tá,Tiến sĩ Settapong Malisuwan

Phó Chủ tịch Uỷ ban phát thanh truyền hình và Viễn thông Quốc gia

NBTC

Lịch sử học vấn
 • Tiến sĩ kỹ thuật, kỹ thuật Viễn thông (Ph.D. in EE), học tập xuất sắc từ Hiệp hội danh dự kỹ thuật quốc gia (Tau Beta Pi), Đại học Florida Atlantic, Hoa Kỳ.
 • Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật Điện (Ms in EE) (Kỹ thuật viễn thông), Đại học George Washington, Washington, D.C., Hoa Kỳ
 • Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật Điện (Ms in EE) (Kỹ thuật Viễn thông), Viện Công nghệ Georgia, Hoa Kỳ
 • Cử nhân Khoa học Kỹ thuật điện truyền thông (hạng 1, Huy chương vàng), Học viện quân sự hoàng gia Chulachomklao (Học viên dự bị nghĩa vụ quân sự, khóa 26, Jor.khóa 37)
 • Trường trung học từ trường Triam Udom Suksa
Khóa học, chứng chỉ
 • Khóa học quản lý tài nguyên quốc phòng (Defense Resourse Management) được trao tặng bởi Chương trình giáo dục và đào tạo quân sự quốc tế (IMET), Trường sau đại học hải quân, Hoa Kỳ
 • Khóa học Hợp lý hóa chính phủ thông qua khóa học gia công được trao tặng bởi Chương trình giáo dục và đào tạo quân sự quốc tế (IMET), Trường sau đại học hải quân, Hoa Kỳ
 • Khóa học chiến đấu kết hợp và kết hợp, được trao tặng bởi Bộ Quốc phòng, Đại học Quốc phòng, Hoa Kỳ
 • Khóa học chính của Trường Sĩ quan Lục quân, lớp 84
 • Khóa học tham mưu trưởng, cao đẳng nhân viên khóa 51.
Vị trí và nhiệm vụ quan trọng trong quá khứ
 • Giảng viên, Khoa Kỹ thuật Điện và Máy tính, Học viện Quân sự Hoàng gia Chulachomklao
 • Phó Thẩm phán, Sở hữu trí tuệ và Tòa án thương mại quốc tế, khóa 3
 • Tham mưu trưởng, Phó tổng tư lệnh tối cao Quân đội Hoàng gia Thái Lan
 • Thư ký  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Viễn thông CAT (Tập đoàn)
 • Ban giám sát hoạt động và các dự án của Công ty TNHH Viễn thông CAT (Tập đoàn)
 • Tiểu ban quản lý chương trình công nghệ bảo mật NECTEC
 • Ủy ban soạn thảo về Cấp phép kinh doanh viễn thông cho trạm thông tin liên lạc vệ tinh và vô tuyến mặt đất, Văn phòng Ủy ban Viễn thông Quốc gia (NTC)
 • Cố vấn cho Ủy ban Công nghệ thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tổng Kiểm toán Thái Lan
 • Nhà nghiên cứu thỉnh giảng, Trung tâm nghiên cứu viễn thám châu Á (ACRoRS), Viện công nghệ châu Á (AIT)
 • Chuyên gia xem xét Đề xuất Dự án về Nghiên cứu, Phát triển và Kỹ thuật NECTEC
 • Chuyên gia xem xét Đề xuất Dự án về Nghiên cứu và Phát triển Bộ quốc phòng
 • Ủy ban quy định và phân bổ tần số mới Ủy ban viễn thông quốc gia
 • Ủy ban giám sát tiêu chuẩn về Kỹ thuật điện viễn thông, Kỹ thuật phần mềm, trò chơi và đa phương tiện, Công nghệ thông tin, quản lý thông tin ở nhiều trường đại học, cả đại học công và tư, và là giảng viên đặc biệt ở một số trường đại học, ở cả đại học công và tư.
 • Chủ tịch Dự án nghiên cứu khả thi về giám sát quản lý tần số bằng công nghệ phân bổ phổ động cho ngành Viễn thông Thái Lan, dưới sự hỗ trợ của NTC
 • Phó giáo sư kinh tế tại Trường đại học quốc tế Trident (TUI), Hoa Kỳ (Accredited Internet Distance  Learning University)

được tạo bởi  - Supawan  Sittipanya (27/06/2019 10:41:53 SA)