Encik Banthoon Supakwanich

Encik Banthoon Supakwanich

Ahli Jawatan Kuasa Telekomunikasi Negara

Latar belakang Pendidikan
 • Sarjana Muda Sains Jabatan Perhutanan  Universiti Kasetsart
 • Sarjana Pentadbiran Awam  Eastern Kentucky University, Amerika Syarikat
 • Sarjana Muda Sastera Jabatan Sains Politik (Kerajaan), Universiti Ramkhamhaeng
 • Ijazah Pertahanan Negara (Kelas 39) 
Latarbelakang Kerjaya Jawatan penting pada masa lalu
 • Timbalan Pengerusi Ahli Jawatan Kuasa Luar Biasa dipertimbangkan 23 Jun 2009 merangka Akta Belanjawan Tahunan 2010
 • Pengarah Biro Jabatan Belanjawan  1 Oktober 2008  (Eksekutif 11)
 • Ahli Jawatan Kuasa Pengarah menjalankan peperiksaan dan pemilihan orang pada 30 April 2008 untuk menerima biasiswa Diraja dan biasiswa kerajaan
 • Penasihat kepada Pesuruhjaya (Dewan Rakyat dan Dewan Negara)
 • Penolong Setiausaha ahli Ahli Jawatan Kuasa Luar Biasa mempertimbangkan rangka akta belanjawan tahunan bag Tahun fiskal 2005
 • Ahli Jawatan Kuasa Pengarah di syarikat-syarikat milik kerajaan  (contohnya   Syarikat Maritim Thailand terhad, Syarikat Radio Aeronautik Thailand Terhad Dll)
 • Wakil Pengarah  Jabatan biro keawangan dalam pelbagai jawatankuasa (contohnya   Ahli Ahli Jawatan Kuasa Sukan Thailand, Ahli Ahli Jawatan Kuasa Inovasi Thailand Dll)
Tanda kebesaran peringkat tertinggi yang pernah diterima
 • Mahaboramaparn Chang Phueak  5 Disember 2008
 • Mahawajira Mongkut  5 Disember 2004

Create by  - Supawan  Sittipanya (03/07/2019 17:29:16)