Ông Suchat Suchatwetpoom

Ông Suchat Suchatwetpoom

Uỷ viên Ban viễn thông quốc gia

Học vấn
 • Cử nhân kỹ thuật khoa viễn thông, Học viện công nghệ King Mongkut's Ladkrabang (KMITL) (1972)
 • Thạc sĩ hành chính công môn hành chính công quyền hay hành chính công Đại học Thammasat(TU) (1992)
Lịch sử làm việc 
 • Giám đốc phòng tài chính (1996)
 • Giám đốc kênh 11 Đài truyền hình Thái Lan (1996 – 1997)
Giám đốc phòng thông tin tuyên truyền khu vực 2 (1997 – 1999)
 • Phó cục trưởng phòng thông tin tuyên truyền (1999 – 2001)
 • Tổng cục trưởng Tổng cục thông tin tuyên truyền (2001 – 2004)
Cố vấn hoặc chuyên gia 
 • Chủ tịch Uỷ ban thông tin tuyên truyền Quỹ tài trợ Rachaprachanukho (2001 - hiện nay)
Uỷ viên Hội đồng Đại học mở Sukhothai Thammathirat (STOU)
 • Chủ tịch Uỷ ban thông tin tuyên truyền
 • Ủy ban văn hóa quốc gia
 • Chủ tịch Uỷ ban thông tin tuyên truyền Hiệp hội công chức cán bộ dân sự (2000)
Đào tạo và tham quan học tập
 • Khoá học quản lý cấp cao chương trình 1 (NBS. 1) khoá 29 Văn phòng OCSC
 • Khóa học quản lý tư pháp cấp cao Bộ Tư pháp
 • Khóa học tham quan để xem đài truyền hình Đức, Pháp, Anh, Viện tổ chức truyền thông đại chúng của Thái Lan, Đức, Pháp, Anh.
Tầm nhìn 
          Ông Suchat Suchatwetpoom bày tỏ tầm nhìn rằng trong việc làm Ban viễn thông quốc gia (NTC) theo nhiệm vụ chính của doanh nghiệp viễn thông và thẩm quyền để xác định sự sắp xếp phân bố tần số, phát thanh truyền hình như một uỷ ban chung bao gồm Ban viễn thông quốc gia và Ban phát thanh truyền hình Cục thông tin tuyên truyền. Bằng cách chọn các vấn đề bất bình đẳng về thông tin, đặc biệt là tin tức kỹ thuật số gây nên khoảng trống trong tin tức. Do truy cập vào các đường viễn thông không đồng đều cả điện thoại thông thường và điện thoại di động, đặc biệt là các nước nghèo, làm cho nhóm các nước OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) đề xuất tự do hóa kinh doanh viễn thông bằng cách tăng quyền truy cập và làm cho phí truy cập rẻ hơn. Trong việc giải quyết những vấn đề như vậy ở các nước đang phát triển không chỉ giảm lượng truy cập vào vấn đề mà phải tính đến chất lượng tin tức sẽ giúpcho việc tăng cường phát triển bền vững. Ban viễn thông quốc gia phải đẩy mạnh phân phối dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin chất lượng tất cả các khu vực có một tỷ lệ sử dụng dịch vụ hợp lý với công cộng và cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ đặc biệt cho các nhóm thiệt thòi Bằng cách quy định các điều kiện để cấp phép cho người được cấp phép phải bồi thường Khi không thể cung cấp dịch vụ cho cả khu vực thành thị và nông thôn theo các điều kiện quy định hay cho phép người được cấp phép được miễn hoặc giảm gửi khoản hoàn trả cho nhà nước Hoặc nhận các biện pháp khuyến mãi khác khi cung cấp dịch vụ tốt hơn các điều khoản của giấy phép Đồng thời, trách nhiệm của Uỷ ban chung (Ban phát thanh truyền hình Cục thông tin tuyên truyền và Ban viễn thông quốc gia) phải hỗ trợ phân bổ tần số và mạng vô tuyến  truyền hình phù hợp với khu vực như việc tạo tỷ lệ và thành lập các đài phát thanh cộng đồng ở cấp tỉnh. Các vấn đề viễn thông hiện nay việc phân bổ sóng cho doanh nhân được giới hạn trong các mục riêng lẻ là một sự nhượng bộ Từ dịch vụ điện thoại di động 800 MHz, 900 MHz Từ phân bổ tần số của Ban phát thanh truyền hình viễn thông quốc gia cho thấy có một liên kết âm thanh hoặc radio giữa phòng truyền radio đến đài phát thanh để phát sóng làm cho máy phát vô tuyến ở vùng sâu bị gián đoạn giữa tín hiệu truyền vô tuyến và liên lạc điện thoại di động. Phải chú ý đến việc phân bổ sóng trong các khía cạnh kỹ thuật có liên quan, tức là trước khi phân bổ tần số vô tuyến cho các nhà khai thác viễn thông, phải được kiểm tra và nghe trong kênh tần số radio được phân bổ trước xem có sự can thiệp loại nào Văn phòng Ban viễn thông quốc gia phải thường xuyên theo dõi và giám sát việc sử dụng tần số vô tuyến đã được phân bổ cho các nhà khai thác và tái phân bổ việc sử dụng tần số vô tuyến có lợi, không trái với kế hoạch tần số vô tuyến và có đáng hay không? Nếu không sử dụng, phải lấy lại tần số radio đó. 

          Ngoài ra, Ban viễn thông quốc gia có nhiệm vụ chính là cơ quan chính phủ của chính phủ Thái Lan trong giao tiếp đối ngoại với các tổ chức quốc tế, cơ quan chính phủ và nước ngoài. Ban viễn thông quốc gia phải xây dựng một mối quan hệ tốt, trao đổi kiến thức hiểu biết trong quản lý công nghệ viễn thông và công nghệ liên quan đến các tổ chức quốc tế.

được tạo bởi  - Supawan  Sittipanya (04/07/2019 9:55:00 SA)