ພັນເອກ ນະທີ ສຸກົນຣັດ

ພັນເອກ ນະທີ ສຸກົນຣັດ

ກຳມະການກິດຈະການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ

ປະຫວັດການສືກສາ
 • ວິທະຍາສາດບັນດິດ ໂຮງຮຽນນາຍຮ້ອຍພະຈຸລະຈອມເກົ້າ
 • ວິສະວະກຳສາດມະຫາບັນດິດ University of south Florida, (ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ) ສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ວິສະວະກຳສາດດຸສິດບັນດິດ University of south Florida, (ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ) ສະຫະລັດອາເມລິກາ
 • ໂຮງຮຽນເສນາທິການທະຫານບົກ
ຕຳແຫນ່ງຫນ້າທີ່ສຳຄັນໃນອາດີດ
 • ຮອງຜູ້ອຳນວຍການກອງນະໂຍບາຍແລະແຜນ ກົມການສື່ສານທະຫານ ກອງບັນຊາການກອງທັບໄທ
 • ວິສະວະກອນ ສູນໂທລະຄົມມະນາຄົມທະຫານ 1 ຕຸລາ ປີ 2009
 • ກົມການສື່ສານທະຫານ ກອງບັນຊາການກອງທັບໄທ
 • ປະທານຄະນະກຳມະການດ້ານກິດຈະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຊຸມຊົນ ໃນ  ອານຸກຳມະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງໂທລະທັດ13 ກຸມພາ ປີ 2009 ຄະນະກຳມະການກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ
 • ຮັກສາການແທນກຳມະການຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ແລະກຳມະການ ບໍລິສັດ ທີໂອທີ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ) 25 ມິຖຸນາ ປີ 2007 ບໍລິສັດ ທີໂອທີ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
ປະສົບການດ້ານກິດຈະການກະຈາຍສຽງແລະໂທລະທັດ
 • ອານຸກຳມະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງວິທະຍຸໂທລະທັດ
 • ປະທານຄະນະເຮັດວຽກດ້ານກິດຈະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຊຸມຊົນໃນອານຸກຳມະການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະວິທະຍຸໂທລະທັດ
 • ກຳມະການຄະນະເຮັດວຍກດ້ານກິດຈະການທີ່ບໍ່ໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່
ປະສົບການດ້ານການສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ
 • ຮັກສາການແທນກຳມະການຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ທີໂອທີ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
 • ກຳມະການ ແລະກຳມະການບໍລິຫານ ບໍລິສັດທີໂອທີ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
 • ປະທານຄະນະທີ່ປືກສາ ແລະບໍລິຫານໂຄງການໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ລະບົບ CDMA 2000 1X-EVDO ບໍລິສັດ ກສທ.ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
 • ຄະນະກຳມະການເປີດຊອງປະກວດລາຄາຈັດສ້າງຊຸມສາຍແລະສະຖານນີວິທະຍຸເຄືອຂ່າຍລະບົບ CDMA
 • ທີ່ປືກສາຄະນະກຳມະການ ບໍລິສັດ ກສທ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈຳກັດ (ມະຫາຊົນ)
ປະສົບການດ້ານດາວທຽມ:
 • ທີ່ປືກສາໂຄງການ iPSTAR ບໍລິສັດ Shin Satellite Corp.
ປະສົບການດ້ານອື່ນໆ:
 • Senior Engineer Qualcomm Inc., San Diego, USA
 • Senior Engineer Globalstar Lab., San Diego, USA
 • ອານຸກຳມາທິການພິຈາລະນາສືກສາກົດຫມາຍແລະຮ່າງກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພິທັກ ສະຖາບັນພະມະຫາກະສັດໃນຄະນະກຳມາທິການວິສາມັນສືກສາຕິດຕາມການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະມາດຕະການກ່ຽວກັບ ການພິທັກສະຖາບັນ ພະມະຫາກະສັດ
ປະສົບການການເປັນອາຈານພິເສດໃນສະຖາບັນການສືກສາແລະມະຫາວິທະຍາໄລ:
 • ປະຈຸບັນ-ອາຈານພິເສດ ມະຫາວິທະຍາໄລອີດເທີນເອເຊຍ
 • 2002-ອາຈານພິເສດ ມະຫາວິທະຍາໄລກຸງເທບ
 • 1996-ອາຈານພິເສດ ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີມະຫານະຄອນ
 • 1995-ອາຈານພິເສດ ມະຫາວິທະຍາໄລລັງສິດ
ເຄື່ອງຣາດອິສະຣິຍາພັນຊັ້ນສູງສຸດທີ່ໄດ້ຮັບ
 • ທະວີຕິຍາພັນມົງກຸດໄທ 5 ທັນວາ ປີ 2007
 • ຕຣິຕາພັນຊ້າງເຜືອກ 5 ທັນວາ ປີ 2004 
 • ຫລຽນຈັກມາລາ 5 ທັນວາ ປີ 2006
ລາງວັນເຊີດຊູກຽດ
 • ຮອງປະທານລຸ້ນ ນັກຮຽນນາຍຮ້ອຍພະຈຸລະຈອຍເກົ້າ ລຸ້ນທີ 38 (2006-2007)
 • ບຸກຄົນດີເດັ່ນ ກຳມະການສື່ສານທະຫານ ກອງບັນຊາການທະຫານສູງສຸດ ປະຈຳປີ 2004
 • ລາງວັນຫລຽນທອງ ສຳລັບນັກຮຽນນາຍຮ້ອຍ ຈປຣ.ທີ່ມີຜົນການສືກສາດີທີ່ສຸດຂອງຊັ້ນປີ
 • ປະທານລຸ້ນ ນັກຮຽນນາຍຮ້ອຍພະຈຸລະຈອມເກົ້າ ລຸ້ນທີ 38(1989-1991)

ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍ  - Supawan  Sittipanya (02/07/2019 15:22:44)