Đại tá Natee Sukonrat

Đại tá Natee Sukonrat

Uỷ viên Ban viễn thông quốc gia

Học vấn
 • Cử nhân Khoa học, Học viện quân sự hoàng gia Chulachomklao (CRMA)
 • Thạc sĩ kỹ thuật học University of south Florida, (Kỹ thuật điện) Hoa Kỳ
 • Tiến sĩ kỹ thuật University of south Florida, (Kỹ thuật điện) Hoa Kỳ
 • Trường chỉ huy và tham mưu (CGSC)
Chức vụ quan trọng trong quá khứ
 • Phó trưởng phòng chính sách và kế hoạch Cục Truyền thông quân sự, Trụ sở lực lượng vũ trang hoàng gia Thái Lan
 • Kỹ sư Trung tâm Viễn thông Quân sự, ngày 1 tháng mười năm 2009
 • Cục Truyền thông quân sự, Trụ sở lực lượng vũ trang hoàng gia Thái Lan
 • Chủ tịch Tổ công tác về Phát thanh Truyền hình Cộng đồng trong Tiểu ban Phát thanh và Truyền hình 13 tháng hai năm 2009, Ban viễn thông quốc gia
 • Thay quyền giám đốc và uỷ viên TOT Public Company Limited 25 tháng sáu năm 2007
Kinh nghiệm lĩnh vực phát thanh và truyền hình
 • Tiểu ban phát thanh và truyền hình
 • Chủ tịch Tổ công tác về phát thanh truyền hình cộng đồng trong Tiểu ban phát thanh và truyền hình
 • Uỷ viên nhóm làm việc kinh doanh không tần số
Kinh nghiệm lĩnh vực viễn thông
 • Thay quyền giám đốc TOT Public Company Limited
 • Uỷ viên và giám đốc điều hành TOT Public Company Limited
 • Chủ tịch hội đồng tư vấn và quản lý dự án điện thoại di động CDMA 2000 1X-EVDO, CAT Telecom Public Company Limited
 • Ban giám đốc đấu thầu, xây dựng tổng đài điện thoại và đài phát thanh mạng CDMA
 • Ban cố vấn CAT Telecom Public Company Limited
Kinh nghiệm lĩnh vực vệ tinh
 • Cố vấn dự án iPSTAR công ty Shin Satellite Corp.
Kinh nghiệm khác
 • Senior Engineer Qualcomm Inc., San Diego, USA
 • Senior Engineer Globalstar Lab., San Diego, USA
 • Tiểu ban xem xét luật pháp và dự thảo luật liên quan đến bảo vệ chế độ quân chủtTrong Ban Giáo dục đặc biệt theo dõi thực thi pháp luật và các biện pháp liên quan đến Bảo vệ thể chế Vua
Kinh nghiệm làm giáo viên đặc biệt trong các tổ chức giáo dục và trường đại học
 • Hiện tại - giảng viên đặc biệt Đại học Đông Á (EAU)
 • 2002 - giảng viên đặc biệt Đại học Bangkok (BU)
 • 1996 - giảng viên đặc biệt Đại học Công nghệ Mahanakorn (MUT)
 • 1995 - giảng viên đặc biệt Đại học Rangsit (RSU)
Huân chương cao nhất được nhận
 • Thawitiyaphon Mongkut Thai ngày 5 tháng 12 năm 2007
 • Tritaphon Chang Phueak ngày 5 tháng 12 năm 2004
 • The Chakra Mala Medal ngày 5 tháng 12 năm 2006
Giải thưởng danh dự
 • Phó chủ tịch hội sinh viên Học viên quân sự hoàng gia Chulachomklao lớp 38 (2006 - 2007)
 • Cá nhân xuất sắc, Cục Truyền thông Quân sự Bộ chỉ huy quân sự tối cao năm 2004
 • Huy chương vàng dành cho học viên CRMA có kết quả học tập tốt nhất trong năm
 • Chủ tịch hội sinh viên Học viên quân sự hoàng gia Chulachomklao lớp 38 (1989 – 1991)

được tạo bởi  - Supawan  Sittipanya (04/07/2019 9:57:57 SA)