เลขาธิการและรองเลขาธิการ กสทช.

เลขาธิการ กสทช.

 
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
 

รองเลขาธิการ กสทช.

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร

พล.อ.ท. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค

ผศ. ภักดี มะนะเวศ

รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

 
นายพากเพียร สุนทรสิต

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

 

สร้างโดย   - admin NBTC