รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ

ลำดับ รายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ รายละเอียดการติดต่อ หมายเลขติดต่อ E-mail
1. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด    นายวศิษฐ์ วัฒนศัพท์
นายจรัญ สินสวัสดิ์มงคล
02 029 - 8321
02 029 - 8673
wasitw@ais.co.th
 jarunsin@ais.co.th
2. บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด   ดร.ปรเมษฐ์ ธาราศักดิ์
นางสาววีณา จ่างเจริญ
0916963302
0813078977
poramate_tar@truecorp.co.th
weena_jan@truecorp.co.th
         

สร้างโดย  - Admin (6/1/2563 14:10:01)