อื่นๆ

หมายเลขโทรศัพท์ประจำสำนักงาน กสทช. 0 2670 8888 

 

กลุ่มงาน

          เบอร์ต่อภายใน         

วิทยุสมัครเล่น และ ซีบี 721, 722
การอบรม และสอบวิทยุสมัครเล่น 714, 551
วิทยุสื่อสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 552, 553
การอนุญาตวิทยุคมนาคมงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 707 , 709
พนักงานวิทยุประจำเรือ (GOC) และทางอากาศ (ROC) 712, 723
ส่วนงานพาณิชย์ นำเข้า-นำออก มี ค้า สำรองจำหน่าย ซ่อม 716, 717
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (แบบมีโครงข่าย) 704, 766, 711
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม (แบบไม่มีโครงข่าย) 705, 708, 710
จัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม 669, 904, 908


 

สร้างโดย  - 2fellows  admin (3/2/2559 15:55:02)