ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตวิทยุชุมชน

ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตวิทยุชุมชนและร่างมาตรฐานทางเทคนิค เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์  
 ตารางสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  
  - ร่างหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต  
  - ร่างมาตรฐานทางเทคนิค

Download

สร้างโดย  - 2fellows  admin (5/8/2559 21:52:40)