ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf 

Create by   - admin NBTC

Download

  • ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ.pdf