วันที่บันทึก : 19 ตุลาคม 2561

ชื่อเรื่อง : เพิ่มทักษะรู้เท่าทันสื่อและสนับสนุนบทบาทเยาวชน (รักสันติ) เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

คำค้นหา : ภาคใต้

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

รายละเอียด :

*สำนัก ทบ.

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • เพิ่มทักษะรู้เท่าทันสื่อและสนับสนุนบทบาทเยาวชน-(รักสันติ)-เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้.pdf

    Link อื่นๆ