วันที่บันทึก : 18 ตุลาคม 2561

ชื่อเรื่อง : โครงการการวัดระดับความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานวิทยุชุมชน และสถานีส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล

คำค้นหา : แม่เหล็ก

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

รายละเอียด :

*สำนัก ทบ.

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการการวัดระดับความแรงของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานวิทยุชุมชน-และสถานีส่งโทรทัศน์ระบบดิจิตอล.pdf

    Link อื่นๆ