วันที่บันทึก : 18 ตุลาคม 2561

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาชุดการเรียนนู้เท่าทันสื่อ Media Literacy Kit และกิจกรรมฝึกอบรมครูสำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กเล็ก

คำค้นหา : อบรมครู

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

รายละเอียด :

*สำนัก ทบ.

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการพัฒนาชุดการเรียนนู้เท่าทันสื่อ-Media-Literacy-Kit-และกิจกรรมฝึกอบรมครูสำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กเล็ก.pdf

    Link อื่นๆ