วันที่บันทึก : 16 มีนาคม 2560

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชน "พะเยาทีวี"

คำค้นหา : พะเยาทีวี

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

รายละเอียด :

*สำนัก ทบ.

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชน-_พะเยาทีวี_.pdf

    Link อื่นๆ