วันที่บันทึก : 25 เมษายน 2560

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาเพื่อเสนอแนะการใช้คลื่นความถี่สำหรับการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความฉลาดหรือระบบโครงข่ายสมาร์ดกริด (Smart Grid) ของประเทศไทย

คำค้นหา : สมาร์ดกริด

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

รายละเอียด :

*สำนัก ทบ.

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการศึกษาเพื่อเสนอแนะการใช้คลื่นความถี่สำหรับการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความฉลาดหรือระบบโครงข่ายสมาร์ดกริด-(Smart-Grid)-ของประเทศไทย.pdf

    Link อื่นๆ