วันที่บันทึก : 16 มีนาคม 2560

ชื่อเรื่อง : โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT จิตอาสาแบ่งปันความรู้สู่โรงเรียนห่างไกลในถิ่นทุรกันดารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

คำค้นหา : อินเตอร์เน็ต

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

รายละเอียด :

*สำนัก ทบ.

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการศูนย์การเรียนรู้-ICT-จิตอาสาแบ่งปันความรู้สู่โรงเรียนห่างไกลในถิ่นทุรกันดารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง.pdf

    Link อื่นๆ