วันที่บันทึก : 21 มีนาคม 2560

ชื่อเรื่อง : โครงการอากาศยานควบคุมระยะไกลเพื่องานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (สำหรับผู้มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน)

คำค้นหา : ฉุกเฉิน

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

รายละเอียด :

*สำนัก ทบ.

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการอากาศยานควบคุมระยะไกลเพื่องานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน-(สำหรับผู้มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน).pdf

    Link อื่นๆ