วันที่บันทึก : 30 มิถุนายน 2560

ชื่อเรื่อง : การจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ (Quality Assurance) และเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์เพื่อปฏิบัติงานให้บริการในประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ (Hot Issue) 24 ชั่วโมง กรณีพิเศษเฉพาะกิจ ประจำปี 2560

คำค้นหา : จ้างเหมาบริการ

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

รายละเอียด :

*พัชรา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • การจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ-(Quality-Assurance)-และเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์เพื่อปฏิบัติงานให้บริการในประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ-(Hot-Issue)-24-ชั่วโมง-กรณีพิเศษเฉพาะกิจ-ประจำปี-2560.pdf

    Link อื่นๆ