วันที่บันทึก : 19 มิถุนายน 2560

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document and Records Management) ของสำนักงาน กสทช. ระยะที่ 2

คำค้นหา : พัฒนาระบบบ

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

รายละเอียด :

*ธนวัฒน์

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • การพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร-(Document-and-Records-Management)-ของสำนักงาน-กสทช-ระยะที่-2.pdf

    Link อื่นๆ