วันที่บันทึก : 6 มิถุนายน 2560

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและจัดทำระบบต้นแบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อความ (Text Analytic) จากฐานข้อมูลระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ขอศูนย์ Call Center 1200 ของสำนักงาน กสทช.

คำค้นหา : ระบบต้นแบบ

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

รายละเอียด :

*วรินทร์ธร

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • การออกแบบและจัดทำระบบต้นแบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อความ-(Text-Analytic)-จากฐานข้อมูลระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์-(CRM)-ขอศูนย์-Call-Center-1200-ของสำนักงาน-กสทช.pdf

    Link อื่นๆ