วันที่บันทึก : 6 ธันวาคม 2561

ชื่อเรื่อง : งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม

คำค้นหา : ฐานข้อมูล

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

รายละเอียด :

*วนิดา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม.pdf

    Link อื่นๆ