วันที่บันทึก : 14 ธันวาคม 2561

ชื่อเรื่อง : จ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบค้นข้อมูลเครื่องโทรคมนาคมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (MoCheck)

คำค้นหา : MoCheck

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

รายละเอียด :

*ยุพา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • จ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบค้นข้อมูลเครื่องโทรคมนาคมที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน-(MoCheck).pdf

    Link อื่นๆ