วันที่บันทึก : 18 กันยายน 2561

ชื่อเรื่อง : โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การทำประชาพิจารย์ การอบรมสัมมนาของสำนักงาน กสทช.

คำค้นหา : จ้างพัฒนาระบบ

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

รายละเอียด :

*พัชรา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการกิจกรรมการประชาสัมพันธ์-การทำประชาพิจารย์-การอบรมสัมมนาของสำนักงาน-กสทช.pdf

    Link อื่นๆ