วันที่บันทึก : 26 พฤศจิกายน 2561

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบบริหารสัญญาการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (ศูนย์ USO NET)

คำค้นหา : USO NET

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

รายละเอียด :

*อัญญดา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการพัฒนาระบบบริหารสัญญาการจัดให้มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน-(ศูนย์-USO-NET).pdf

    Link อื่นๆ