วันที่บันทึก : 16 ตุลาคม 2561

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคม ระยะที่ 3 สำหรับการบริหารจัดการเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่เต็มกลุ่ม กรณีเป็นกลุ่มเลขหมายที่มีผู้ใช้บริการ

คำค้นหา : ระยะที่ 3

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

รายละเอียด :

*สุดารัตน์

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเลขหมายโทรคมนาคม-ระยะที่-3-สำหรับการบริหารจัดการเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่เต็มกลุ่ม-กรณีเป็นกลุ่มเลขหมายที่มีผู้ใช้บริการ.pdf

    Link อื่นๆ