วันที่บันทึก : 24 สิงหาคม 2560

ชื่อเรื่อง : การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการตรวจสอบผลการตรวจวัดคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Drive Test)

คำค้นหา : จ้างที่ปรึกษา

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด :

*ทัศนีย์

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • การจ้างที่ปรึกษาดำเนินการตรวจสอบผลการตรวจวัดคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่-(Drive-Test).pdf

    Link อื่นๆ