วันที่บันทึก : 16 มิถุนายน 2560

ชื่อเรื่อง : การจ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และตรวจประเมินการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล ISO 9001:2015

คำค้นหา : จ้างที่ปรึกษา

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด :

*ปทิตตา

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • การจ้างที่ปรึกษาตรวจประเมินติดตามผลการรักษาระบบบริหารงานคุณภาพ-ISO-9001_2008-และตรวจประเมินการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล-ISO-9001_2015.pdf

    Link อื่นๆ