วันที่บันทึก : 21 ธันวาคม 2561

ชื่อเรื่อง : การจ้างที่ปรึกษาประเมินทัศนคติของพนักงานของสำนัก กสทช.

คำค้นหา : ทัศนคติ

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด :

*ทัศนีย์

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • ขอบเขตการดำเนินงานฯ.pdf
  • ราคากลาง.pdf

    Link อื่นๆ