วันที่บันทึก : 13 มิถุนายน 2560

ชื่อเรื่อง : การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำและขอการรับรองระบบงาน ISO/IEC 17065

คำค้นหา : จ้างที่ปรึกษา

ประเภท : ราคากลาง

ประเภทย่อย : จ้างที่ปรึกษา

รายละเอียด :

*รุ่งรัตน์

Create By  - สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน(พย)

ดาวน์โหลด

  • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำและขอการรับรองระบบงาน-ISO_IEC-17065.pdf

    Link อื่นๆ